Beskæring

Beskæring

NA Haveservice udfører både mindre tilretninger og kraftigere beskæringer af træer og buske. Beskæringsarbejdet hører som regel vinteren til, men der er også planter, som har godt af at blive beskåret om sommeren. Beskæring indbefatter sæsonklipning og tilbageskæring af unge planter, især de planter, som skal klippes i bestemt facon, fx hække eller plante-skulpturer.

Om sommeren kan også laves andre beskæringsopgaver, fx afskæring af visne blomsterstande, eller tilbageskæring af gamle eller forsømte planter.

Hvad kan vi hjælpe med?

Kontakt os